Ikona - Co je to za léčbu?

Co se léčí baklofenovou pumpou?

Baklofenová pumpa je moderní léčbou pro pacienty trpící spasticitou kvůli vážným onemocněním. Je šetrnější, efektivnější a nemá negativní vedlejší účinky oproti standardní lékové léčbě.

ikona - Jak presně pumpa funguje?

Jak přesně pumpa funguje?

Baklofenová pumpa uvolňuje lék postupně a automaticky. Lék účinkuje již ve velmi nízkých dávkách a nezatěžuje tedy organismus. Celkovou denní dávku baklofenu je možné snížit až stonásobně.

Ikona - Jak probíhá implantace?

Jak probíhá implantace?

Pumpa je pacientovi implantována do oblasti podkoží v dolní části břicha, přesné umístění závisí na mnoha faktorech (např. oblíbená poloha ve spánku). Zákrok se provádí v celkové anestezii a netrvá déle než hodinu.

Ikona - Pro koho jsou pumpy vhodné?

Pro koho jsou pumpy vhodné?

Pro implantaci baklofenové pumpy je obvykle indikován pacient trpící silnou spasticitou, u kterého nemůže být provedena chirurgická operace kvůli zvýšeným rizikům. Obvykle se jedná o seniory nad 60 let, ale i další pacienty.

Co je spasticita?
Jaká základní onemocnění ji zapříčiňují?

Spasticita se projevuje zvýšeným napětím ve svalech. Pacient cítí při protažení svalu odpor, ten narůstá podle toho, jak rychle se sval protahuje. Ke spasticitě nejčastěji dochází při onemocněních, jako jsou poškození mozku a míchy po úrazu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda a dětská mozková obrna.

Poranění mozku a míchy

K poškození míchy může dojít v důsledku poranění nebo onemocnění páteře (např. při nádoru, zánětu míchy, po dětské mozkové obrně nebo u rozštěpu páteře).

Poškozením je narušen přenos nervových signálů, což vede k omezení nebo ke ztrátě určité funkce míchy, a tím ke zhoršení hybnosti, citlivosti a reflexní aktivity pod úrovní poškození. Následkem může být i ochrnutí končetin, jehož rozsah závisí na stupni přerušení míchy a na místě, kde je mícha porušena.

K neurologickým komplikacím poranění míchy patří bolest, nepříjemné pocity v končetinách nebo v těle a také zvýšené svalové napětí postižených částí pohybového ústrojí, které vede k deformitám kloubů. Až 90 % pacientů s poraněním míchy trpí bolestmi, které následně mohou způsobovat úzkost nebo depresi.

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění, během kterého dochází k poškození mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení.

Lidově se pro toto onemocnění vžilo označení mrtvice nebo iktus. Cévní mozková příhoda je způsobena přerušením krevního zásobení v některé části mozku. To bývá způsobeno nejčastěji ucpáním cévy krevní sraženinou (trombem) nebo prasknutím cévy spojeným s krvácením do mozku. Často bývá jejím následkem ochrnutí končetin, ztráta citlivosti určité části těla, porucha řeči nebo její ztráta, zmatenost atd. K CMP se mnohdy přidružuje spasticita, která postihuje především ochrnuté končetiny.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění, při kterém tělu vlastní imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu.

Je to onemocnění poměrně vzácné, ale bývá jednou z nejčastějších příčin invalidity u mladých lidí. Vývoj této nemoci nelze zcela předvídat a v průběhu času se příznaky a stupeň postižení mohou měnit a často se zhoršují. Jedním ze závažných doprovodných příznaků RS je zvýšené svalové napětí (spasticita), které je způsobené poškozením míchy nebo mozku v důsledku probíhajícího autoimunitního zánětu nervového systému.

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) označuje poruchu vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození, které vzniká v raném stádiu vývoje dítěte (v těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života).

V jeho důsledku vznikají zejména poruchy hybnosti, svalové napětí, časté jsou deformity končetin, postižena je také psychika. DMO se nedá vyléčit, ale pomocí moderní léčby lze dosáhnout zlepšení kvality života dítěte, přičemž obecně platí, že čím dříve je léčba zahájena, tím větší šanci má dítě na překonání vývojových poruch.

Život s pumpou a její výhody

život bez bolesti

zlepšení hybnosti

automatické dávkování

bez vedlejších účinků

snadná manipulace

dlouhá životnost pumpy

zlepšení kvality života

Pacientské příběhy

Příběh Lucie


Disekce aorty upoutala Lucii na vozík. Tablety jí příliš nezabíraly a vyšší dávky způsobovaly nevolnost. Po implantaci pumpy se lépe pohybuje, dobře spí a vrátila se do svého zaměstnání.

Davídkovy patálie


Davídkovi byla krátce po narození diagnostikována dětská mozková obrna, ve třech letech mu byla implantována pumpa. Díky ní se jeho tělo uvolnilo a on začal i postupně mluvit.

Přinášíme vám příběhy lidí, které baklofenová pumpa vrátila zpátky do života. Davídek, Tomáš i další pacienti žijí s pumpou již řadu let a zbavili se tak potíží, kterými dříve trpěli.

Už nebyl v neustálé křeči, což velmi ulevilo kloubům. Díky pumpě se dodnes vyhýbáme operacím, které musejí děti se stejným postižením absolvovat. Po operaci jsme ho dokonce poprvé uslyšeli vyslovit slova jako „máma“ a „táta“.

rodiče malého Davídka

Nespíte, stále přemýšlíte o té bolesti, přejete si, aby nějak přešla, neustále měníte polohy. Také nevíte, kdy přijdou křeče do nohou. Po implantaci pumpy se mi vrátila energie. Nemám křeče, lépe spím a jsem zase v akci.

Tomáš Svášek

Otázky a odpovědi odborníků

39

let zkušeností

2 500+

zákroků

52

lékařů

29

lékařských center