Klíč k léčbě

Registrační formulář Klíč k mé léčbě vznikl hlavně proto, abychom na základě získaných informací od vás byli schopni vyhodnotit vhodnost léčby baklofenovou pumpou. Po vyplnění tohoto Klíče vás bude kontaktovat specialista, který s vámi vaše potíže prodiskutuje a domluví další možný postup léčby.

Základní informace

 • Vybrat
 • Roztroušená skleróza
 • Míšní poranění
 • Poranění mozku
 • Cévní mozková příhoda
 • jiné
 • Vybrat
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 5 a více let
 • Vybrat
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 4 roky
 • 5 a více let
 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj

Bližší otázky

 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne

Kontakt

 • Vybrat
 • možnost 1
 • možnost 2

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR výslovně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních a citlivých údajů (tj. jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, údaje týkající se zdravotního stavu či průběhu nemoci, které uvedu v rámci svého dotazu), společností Bison & Rose, s.r.o. IČ: 25660004, se sídlem Bělohorská 33, Praha 6, 169 00, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 58926 (dále jen „správce“) za účelem získání rady od odborníka. Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje budou předány pouze konkrétnímu lékaři, kterého tímto způsobem oslovujete. Pro účel komunikace mezi společností Bison & Rose a subjektem údajů budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa.

Tento souhlas uděluji pro všechny osobní a citlivé údaje výše uvedené, a to po dobu deseti (10) let ode dne udělení souhlasu.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: iva.polednova@bisonrose.cz.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat, stejně jako máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů využijte, prosím, telefon 777 771 087 nebo e-mail gdpr@brholding.cz.

Odesláním formuláře potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou přesné, pravdivé, jsou poskytovány dobrovolně, svobodně, vážně, nikoliv v tísni, kdy se všemi skutečnostmi a náležitostmi souvisejícími se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních a citlivých údajů jsem byl/a seznámen/a.